Maria ORSTO | Miyinga

Maria ORSTO
Australia 1962

Miyinga 2009
natural earth pigments on canvas
200.0 (h) x 160.0 (w) cm Purchased 2010
National Gallery of Australia, Canberra
NGA 2010.142

PREVIOUS SCREEN