NGA Home | Introduction | Maps | Search | Donors | Glossary
  | Skirt cloth [kain panjang] in terang bulan style
Click to enlarge
Cipta Karya Workshop
Peranakan Chinese community
Pekalongan Java Indonesia
Skirt cloth
[kain panjang] in terang bulan style
c.1970 Pekalongan Java Indonesia
cotton, dyes
batik
104.5 (h) x 240.0 (w) cm
CIPTA KARYA
Gift of John and Robyn Maxwell 1988
NGA 1988.641
< BACK